Περιγραφή Έργου

Μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ταχυδιυλιστήριο και κεντρικό αντλιοστάσιο για την υδροδότηση με καθαρό νερό των οικισμών της επαρχίας του Βοϊου. Η δυναμικότητα του είναι 14.000 m³ την ημέρα. Το νερό που επεξεργάζεται προέρχεται από το φράγμα της Πραμόριτσας και φτάνει στην εγκατάσταση αφού πρώτα διέλθει από γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Αρχικά, πραγματοποιείται θρόμβωση των αιωρούμενων στερεών με χρήση κατάλληλου διαλύματος χημικών, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών σε κυκλικές δεξαμενής καθίζησης. Στην συνέχεια το νερό φιλτράρεται σε ανοιχτές κλίνες με πυριτική άμμο. Έπειτα, το νερό απολυμαίνεται με χρήση αέριου όζοντος και τελικώς καταλήγει σε αντλιοστάσιο όπου αποθηκεύεται και οδηγείται προς αποθήκευση, στις δεξαμενές διανομής του πόσιμου νερού.