Θυρόφραγμα απομόνωσης

Θυρόφραγμα απομόνωσης

Τεχνική Περιγραφή

Το θυρόφραγμα λειτουργεί σαν βάνα τύπου θυρίδας (gate valve) σε ανοιχτά κανάλια ορθογωνικής διατομής, οπότε στεγανώνει στις τρείς πλευρές του ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έμφραξη στομίου αγωγών μεγάλης διατομής (DN 300, κλπ), οπότε στεγανώνει και στις τέσσερις πλευρές του.

Η κίνηση της θυρίδας επιτυγχάνεται μέσω κοχλία κατάλληλης διατομής και βήματος είτε με χειροστρόφαλο είτε με ηλεκτρομειωτήρα.

Το πλαίσιο είναι από κοιλοδοκό (διαμορφωμένου μεσω μηχανουργικής εργασίας), με επίπεδη πρόσοψη από τη μία πλευρά, για εύκολη και στεγανή τοποθέτηση στον τοίχο του ανοίγματος. Το πλαίσιο πακτώνεται μέσω εκτονώμενων μεταλλικών βυσμάτων και στεγανώνεται με ανθυρή σιλικόνη. Φέρει επίσης ειδικές υποδοχές (στις τρείς πλευρές του) για την ολίσθηση της θύρας, πυθμιζόμενες σφήνες καθώς και ελαστικό αφρώσες παρέμβυσμα κατάλληλης διατομής, για την στεγανοποίηση της θύρας με το πλάισιο.

Οι ακμές της πλάκας (θύρας) υπόκεινται σε ειδική λοξοτόμηση και λείανση για την καλύτερη εφαρμογή της στο πλαίσιο. Στο άνω μέρος της θύρας είναι προσαρμοσμένο το περικόχλιο του άξονα.

Στο άκρο του άξονα, με σπείρωμα τραπεζοειδούς διατομής (διαμορφωμένου μέσω μηχανουργικής εργασίας), προσαρμόζεται σταθερό κλειδί τύπου ταυ για την περιστροφή του και την άνοδο και κάθοδο της θύρας. Το κλειδί ταυ μπορεί να αφαιρεθεί από τον άξονα, ώστε ο χειρισμός να γίνεται μόνο από τον εντεταλμένο χειριστή.

Εφαρμογές

• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας αστικών αποβλήτων
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας πόσιμου νερού
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας βιομηχανικού νερού

Υλικά κατασκευής

Η κατασκευή μπορεί να γίνει εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ή από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ (mm) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΨΟΣ mm 300-1000
ΠΛΑΤΟΣ mm 300-1000
ΠΛΑΙΣΙΟ mm 100-150

Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας και ο σχεδιασμός μεμονωμένων συστημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Επιπλέον Φωτογραφίες