Συγκρότημα Αφυδάτωσης με Σακόφιλτρα

Συγκρότημα Αφυδάτωσης με Σακόφιλτρα

Τεχνική περιγραφή

Πρόκειται για ένα σύστημα αφύγρανσης ιλύος με τη χρήση ειδικών σακόφιλτρων κατασκευασμένων από συνθετικό υλικό, σε ειδικό ανοξείδωτο (AISI 304L) συγκρότημα.

Τα σακιά τοποθετούνται σε ειδικά ανοξείδωτα κολάρα, σχεδιασμένα έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν καλλίτερη κατανομή της λάσπης.

Το ρεύμα της λάσπης εισάγεται από το επάνω μέρος του συστήματος και με την βοήθεια της βαρύτητας γίνεται η απόρριψη του υγρού από τα σακόφιλτρα. Το απορριπτόμενο υγρό συλλέγεται στο σύστημα διοχέτευσης στο κάτω μέρος του συστήματος και οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση.

Μετά από λίγες ώρες λειτουργίας μπορεί να επιτευχθεί 15%~25% συγκέντρωση της λάσπης σε στερεά. Μετά την πλήρωση των σακιών με λάσπη τα σακιά σφραγίζονται και απομακρύνονται σε ανοιχτό χώρο αποθήκευσης προς διάθεση σαν στερεά απορρίμματα.

Ο όγκος της λάσπης συνεχίζει να μειώνεται ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες. Το ειδικό υλικό των σάκων αποτρέπει την εισροή των βροχών στο εσωτερικό του σακιού ενώ παράλληλα επιτρέπει την αφυδάτωση της λάσπης με εξάτμιση.

Το σύστημα σακόφιλτρων είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από AISI 304L και περιλαμβάνει:

 • Πλαίσιο στιβαρής κατασκευής
 • Κολάρα προσαρμογής σάκων
 • Στηρίγματα πυθμένα.
 • Δοχείο συλλογής στραγγιδίων
 • Αντλία στραγγιδίων.
 • Αντλία τροφοδοσίας της εγκατάστασης.
 • Υποδοχέα Inox.
 • Αισθητήριο στάθμης υπερήχων

Πλεονεκτήματα:

 1. Μικρό κόστος λειτουργίας-ελάχιστη κατανάλωση ηλ. ενέργειας.
 2. Δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία του συγκροτήματος.
 3. Πολύ καλό αποτέλεσμα (15-25%).
 4. Εύκολη και άμεση εγκατάσταση.
 5. Δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος στέγασης.
 6. Μικρό κόστος συντήρησης αφού δε φέρει μηχανικά και βιδωτά μέση.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 ΣΑΚΚΩΝ 3 ΣΑΚΚΩΝ 4 ΣΑΚΚΩΝ
Μήκος A = 1.00m A = 1.55m A = 2.00m
Ύψος Β = 1.70m Β = 1.70m Β = 1.70m
Πλάτος C = 0.55m C = 0.55m C = 0.55m

Επιπλέον Φωτογραφίες