Κεκλιμένη εσχάρα

Κεκλιμένη εσχάρα

Τεχνική Περιγραφή

Η εσχάρα τοποθετείται σε κανάλι προσαγωγής λυμάτων ή αποβλήτων με κλίση από 45 – 70ο, ανάλογα με την εφαρμογή. Τα εσχαρίσματα συγκρατώνται επάνω στην διηθητική επιφάνεια που σχηματίζουν οι ράβδοι. Ένα ξέστρο κινείται προσαρμοσμένο πάνω στην αλυσίδα, απομακρύνει τα εσχαρίσματα και τα απορρίπτει σε κατάλληλο δοχείο.

Η κεκλιμένη εσχάρα είναι κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ.

Εφαρμογές

  • Εγκαταστάσεις εσχάρωσης σε Βιολογικούς Καθαρισμούς Αστικών λυμάτων
  • Εγκαταστάσεις εσχάρωσης σε Εγκαταστάσεις Βιομηχανικών αποβλήτων όπως: Κονσερβοποιεία, Χαρτοποιεία, Κτηνοτροφικές μονάδες κ.α.
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΑΤΟΣ
(mm)
ΔΙΑΚΕΝΑ
(mm)
ΙΣΧΥΣ
(kW)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΞΕΣΤΡΟΥ
(m/min)
ΥΨΟΣ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
(mm)
ΥΨΟΣ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ

(m)
ECO-RACK-50 500 3-5 0,37 7 1500 ~3
ECO-RACK-75 750 3-5 0,37 7 1500 ~3
ECO-RACK-100 1000 3-5, 10 0,37 7 1500 ~3
ECO-RACK-130 1300 3-5, 10 0,37 7 1500 ~3

Επιπλέον Φωτογραφίες