Βιολογικός καθαρισμός Αστικών ΛυμάτωνΒιολογικός  καθαρισμός λυμάτων με συστήματα
compact
Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Αν και τα χαρακτηριστικά των οικιακών λυμάτων παρουσιάζουν κάποιες μικροδιαφορές σε σχέση με τα αστικά, θεωρούνται ως μια κατηγορία και επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο.


περισσότερα

 

Οικολογική Μελετητική

Ένας από τους βασικούς άξονες δραστηριότητας της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. είναι και η σύνταξη μελετών διαχείρισης των φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος όπως:

  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Μελέτες διαχείρισης αστικών απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
  • Μελέτες διαχείρισης πόσιμου νερού
  • Μελέτες χλωρίωσης νερού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by freelancing.gr