Βιολογικός καθαρισμός Αστικών ΛυμάτωνΒιολογικός  καθαρισμός λυμάτων με συστήματα
compact
Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Αν και τα χαρακτηριστικά των οικιακών λυμάτων παρουσιάζουν κάποιες μικροδιαφορές σε σχέση με τα αστικά, θεωρούνται ως μια κατηγορία και επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο.


περισσότερα

 

Διαχυτές
Οι διαχυτές δίσκου Kamair είναι διαχυτές ελαστικής μεμβράνης, λεπτής φυσαλίδας οι οποίοι προσφέρουν ευελιξία λειτουργίας με μέγιστη απόδοση σε μεταφορά οξυγόνου.

Οι διαχυτές Kamair φέρουν άριστης ποιότη- τας μεμβράνη EPDM, όπως επίσης και βαλβίδα ασφαλεί- ας για να αποτρέπεται η είσοδος νερού και σωματιδίων στο εσωτερικό του διαχυτή και των σωληνώσεων υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Η πολύ καλή ποιότητα της μεμβράνης, η αυξημένη απόδοση μεταφοράς οξυγό- νου και το μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τις καθιστούν ιδανικό σύστημα αερισμού σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.


Τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες σε μορφή PDF

 
 
 
Powered by freelancing.gr