Βιολογικός καθαρισμός Αστικών ΛυμάτωνΒιολογικός  καθαρισμός λυμάτων με συστήματα
compact
Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Αν και τα χαρακτηριστικά των οικιακών λυμάτων παρουσιάζουν κάποιες μικροδιαφορές σε σχέση με τα αστικά, θεωρούνται ως μια κατηγορία και επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο.


περισσότερα

 

Η Οικολογική α.ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 με την επωνυμία «ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.ΜΟΣΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ενώ από από το 1989 έχει την επωνυμία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.»


H «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» ασχολείται με ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος και συστήματα επεξεργασίας νερού για κάθε χρήση. Έχει στο ενεργητικό της την κατασκευή περισσοτέρων από 150 εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και εξίσου ικανό αριθμό έργων όσον αφορά την επεξεργασία νερού.

Διαθέτει έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, που εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε συστήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και είναι πιστοποιημένη με ΕΛOT ΕΝ ISO 9001:2000 Η επιτυχημένη συνεργασία με επωνύμους οίκους του εξωτερικού εξασφαλίζει την απόλυτη τεχνογνωσία σε διεργασίες όπως :

 • Βιολογική απομάκρυνση αζώτου, φωσφόρου
 • Επίπλευση με διαλυμένο αέρα
 • Επεξεργασία λάσπης - στερεών αποβλήτων
 • Απολύμανση, αποσκλήρυνση νερού
 • Αφαλάτωση, αποσιδήρωση και απομαγγανίωση νερού
 • Οζόνωση
 • Ελαιωδιαχωρισμό
 • Απόσμηση αντλιοστασίων

Παρέχει τεχνική υποστήριξη, αναλαμβάνει την κατασκευή, προμήθεια και θέση σε λειτουργία ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι δραστηριότητες της αφορούν :

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων - βιομηχανικών αποβλήτων.

Εκπόνηση μελετών όπως:

 • Υγιειονολογικές, Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων – αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.
 • Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού νερού.
 • Βελτίωση, επαναλειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Σχεδιασμό, κατασκευή ειδικού εξοπλισμού, όπως :

 • Compact βιολογικών καθαρισμών
 • Αυτοκαθαριζόμενες σχάρες
 • Αμμοδιαχωριστές
 • Ελαιοδιαχωριστές
 • Γέφυρες αμμοσυλλογής - Λιποσυλλογής
 • Eπιφανειακοί αεριστήρες
 • Ξέστρα δεξαμενών καθίζησης
 • Συγκροτήματα επίπλευσης (D.A.F.)
 • Απόσμηση αντλιοστασίων
 • Συλλογή και αφυδάτωση ιλύος

Αντιπροσωπείες έγκυρων κατασκευαστών εξωτερικού, εισαγωγή, προμήθεια προϊόντων, όπως :

 • Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων
 • Υποβρύχιοι αναμίκτες
 • Δοσομετρικές αντλίες
 • Φυσητήρες
 • Διαχυτές
 
 
Powered by freelancing.gr