Βιολογικός Καθαρισμός

Βιολογικός  καθαρισμός λυμάτων με συστήματα compact
Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Αν και τα χαρακτηριστικά των οικιακών λυμάτων παρουσιάζουν κάποιες μικροδιαφορές  σε σχέση με τα αστικά, θεωρούνται ως μια κατηγορία και επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο.

H ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο επεξεργασίας αποβλήτων για 30 χρόνια, σχεδιάζει και κατασκευάζει τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού Eco – Compact για επεξεργασία αστικών λυμάτων. Πρόκειται για μια αξιόπιστη μέθοδο απομάκρυνσης των οργανικών ουσιών και του ρυπαντικού φορτίου, δυναμικότητας 5 έως και 500 ατόμων. Κατά την επεξεργασία των λυμάτων, λαμβάνουν χώρα διαδοχικά, οι διαδικασίες απονιτροποίησης, νιτροποίησης-αερισμού και καθίζησης, Το σύστημα είναι αυτόνομο και συμπαγές, και αποτελείται από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και δοχεία πολυαιθυλενίου, όγκου και αριθμού ανάλογου του αριθμού ατόμων.


Εφαρμογές

  • Ιδιωτικές κατοικίες
  • Μικροί οικισμοί
  • Μικρές βιομηχανικές μονάδες
  • ΞενοδοχείαΠλεονεκτήματα

  • Ελάχιστες ή μηδενικές οικοδομικές εργασίες
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Πλήρως αυτοματοποιημένο
  • Κλειστού τύπου - Χωρίς οσμές
  • Δυνατότητα χρήσης του καθαρού νερού για υπεδάφιο  πότισμα (μη βρώσιμων φυτών )
Ανταγωνιστική τιμή αγοράς

 

 
 
Powered by freelancing.gr