Βιολογικός καθαρισμός Αστικών ΛυμάτωνΒιολογικός  καθαρισμός λυμάτων με συστήματα
compact
Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Αν και τα χαρακτηριστικά των οικιακών λυμάτων παρουσιάζουν κάποιες μικροδιαφορές σε σχέση με τα αστικά, θεωρούνται ως μια κατηγορία και επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο.


περισσότερα

 

Αποσκληρυντές Νερού

Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου τα οποία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, βρίσκονται στα υπόγεια νερά σε αυξημένες ποσότητες. Το ασβέστιο και το μαγνήσιο δημιουργούν στα ζεστά νερά, λέβητες, πλυντήρια κ.λ.π. στρώματα αλάτων με όλα τα δυσμενή επακόλουθα.

Η κατακράτηση των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου από τη ρητίνη που βρίσκεται στο εσωτερικό του αποσκληρυντή οφείλεται στο φυσικό φαινόμενο της ιοντοεναλλαγής. Η αναγέννηση της ρητίνης γίνεται με τη χρήση αλατιού του εμπορίου..


Τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες σε μορφή PDF

Χρονικοί Αποσκληρυντές

Αυτόματη λειτουργία με βάση το χρονικό έλεγχο σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό


Ογκομετρικοί Αποσκληρυντές

Αυτόματη λειτουργία με βάση την κατανάλωση του νερού Ένας μετρητής ροής δίνει σήμα στον προγραμματιστή για το πότε θα γίνει η αναγέννηση.

 
Δίδυμος Ογκομετρικός Αποσκληρυντής. Σειρά READY SOFT

Δίδυμος ογκομετρικός αποσκληρυντής του νερού για συνεχή παροχή αποσκληρυμένου νερού μέχρι 5m3/hr, απλή λειτουργία χωρίς τη χρήση των ηλεκτροβανών. Διακρίνεται για την αξιοπιστία του σχεδιασμού. Διαθέτει προγραμματιστή στον οποίο απεικονίζεται το εν λειτουργία δοχείο, η υπολειπόμενη παροχή και η στιγμιαία ροή.
 
Δίδυμος Ογκομετρικός Αποσκληρυντής. Σειρά 180 & 172

Για βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνεχούς ροής και παροχής μεγαλύτερης των 5 m3/hr Σύστημα υψηλής πιστότητας που περιορίζει στο ελάχιστο το χρόνο επέμβασης του συντηρητή.
 
 
 
 
Powered by freelancing.gr