Βιολογικός καθαρισμός Αστικών ΛυμάτωνΒιολογικός  καθαρισμός λυμάτων με συστήματα
compact
Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα). Αν και τα χαρακτηριστικά των οικιακών λυμάτων παρουσιάζουν κάποιες μικροδιαφορές  σε σχέση με τα αστικά, θεωρούνται ως μια κατηγορία και επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο.

H ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο επεξεργασίας αποβλήτων για 30 χρόνια, σχεδιάζει και κατασκευάζει τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού Eco – Compact για επεξεργασία αστικών λυμάτων. Πρόκειται για μια αξιόπιστη μέθοδο απομάκρυνσης των οργανικών ουσιών και του ρυπαντικού φορτίου, δυναμικότητας 5 έως και 500 ατόμων. Κατά την επεξεργασία των λυμάτων, λαμβάνουν χώρα διαδοχικά, οι διαδικασίες απονιτροποίησης, νιτροποίησης-αερισμού και καθίζησης, Το σύστημα είναι αυτόνομο και συμπαγές, και αποτελείται από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και δοχεία πολυαιθυλενίου, όγκου και αριθμού ανάλογου του αριθμού ατόμων.Εφαρμογές

 • Ιδιωτικές κατοικίες
 • Μικροί οικισμοί
 • Μικρές βιομηχανικές μονάδες
 • Ξενοδοχεία

Πλεονεκτήματα

 • Ελάχιστες ή μηδενικές οικοδομικές εργασίες
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο
 • Κλειστού τύπου - Χωρίς οσμές
 • Δυνατότητα χρήσης του καθαρού νερού για υπεδάφιο  πότισμα (μη βρώσιμων φυτών )
Ανταγωνιστική τιμή αγοράς
 

Η Οικολογική α.ε.

H εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 με την επωνυμία «ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.ΜΟΣΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ενώ από από το 1989 έχει την επωνυμία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» H «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» ασχολείται με ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος και συστήματα επεξεργασίας νερού για κάθε χρήση. Έχει στο ενεργητικό της την κατασκευή περισσοτέρων από 150 εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και εξίσου ικανό αριθμό έργων όσον αφορά την επεξεργασία νερού.

Διαθέτει έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, που εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε συστήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και είναι πιστοποιημένη με ΕΛOT ΕΝ ISO 9001:2000.


Η επιτυχημένη συνεργασία με επωνύμους οίκους του εξωτερικού εξασφαλίζει την απόλυτη τεχνογνωσία σε διεργασίες όπως: Βιολογική απομάκρυνση αζώτου, φωσφόρου, Επίπλευση με διαλυμένο αέρα, Επεξεργασία λάσπης - στερεών αποβλήτων, Απολύμανση, αποσκλήρυνση νερού, Αφαλάτωση, αποσιδήρωση και απομαγγανίωση νερού, Οζόνωση, Ελαιοδιαχωρισμό, Απόσμηση αντλιοστασίων.

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

Οι τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών:

Παραγωγικές Μονάδες:

 • Τυροκομεία Γαλακτοκομεία
 • Κονσερβοποιεία φρούτων ή λαχανικών
 • Μονάδες επεξεργασίας κρέατος ή ψαριών
 • Μονάδες προμαγειρευμένων εδεσμάτων Σοκολατοποιεία κ.λ.π.

Εγκαταστάσεις εκτροφής ή σφαγής ζώων:

 • Χοιροστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφεία κ.λ.π..
 • Σφαγεία, πτηνοσφαγεία κ.λ.π

Βαριά βιομηχανία:

 • Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας (Εργοστάσια ΔΕΗ)
 • Βαφεία - Φινιριστήρια Υφασμάτων
 • Εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου, μετάλλου
 • Ραφινερίες ελαίου
 • Εργοστάσια παραγωγής biodiesel

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και παράδοση των προαναφερθέντων έργων με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτει έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, που εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε συστήματος αντιρρυπα- ντικής τεχνολογίας ενώ η επιτυχημένη συνεργασία της με επωνύμους οίκους του εξωτερικού εξασφαλίζει την τεχνογνωσία σε διεργασίες όπως:

 • Βιολογική απομάκρυνση αζώτου, φωσφόρου
 • Επίπλευση με διαλυμένο αέρα
 • Επεξεργασία λάσπης
 • Οζόνωση
 • Ελαιoδιαχωρισμό
 • Απόσμηση αντλιοστασίων

 

     

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ΝερούΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. μελετά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για τις ανάγκες του ανθρώπου. Ανάλογα με την πηγή υδροληψίας (επιφανειακά ύδατα, γεωτρήσεις, θαλασσινό νερό), εφαρμόζονται κατάλληλες διεργασίες για την επίτευξη τελικής ποιότητας νερού που είναι σύμφωνη με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μερικές από τις τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται είναι:
 • Κροκίδωση
 • Φίλτρανση (ταχυδιυλιστήρια, φίλτρα πιέσεως)
 • Απολύμανση (χλωρίωση, οζόνωση, UV)
 • Αφαλάτωση με αντίστροφη όσμωση
 • Αποσκλήρυνση με συστήματα ιοντοεναλλαγής
 • Αποσιδήρωση, απομαγγανίωση, απονιτρικοποίηση

Οι τεχνολογίες επεξεργασίας νερού βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Παραγωγή πόσιμου νερού, υδροδότηση οικισμών - πόλεων
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Παραγωγή νερού τροφοδοσίας για χαμηλής και υψηλής πίεσης λέβητες
 • Παραγωγή νερού για βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
 • Άρδευση
 • Παραγωγή πάγου
 • Βαφεία Θερμοκήπια
 • Πλυντήρια Αυτοκινήτων
 
 
Powered by freelancing.gr